Tyrimai


DiSC®

asmeninės elgsenos tyrimo metodika – kitaip vadinama asmeninio profilio sistema. Modelis apibūdina keturis žmogaus elgsenos stilius:
 
- dominavimą,
- įtakojimą,
- pastovumą,
- analizavimą.

Naudojant kaip papildomą metodiką mokymo programoms, DiSC® padeda pagerinti darbuotojų tarpusavio supratimą bei bendradarbiavimą, gebėjimą sėkmingai spręsti sudėtingas darbines situacijas ir efektyviai siekti įmonės tikslų.

 

“360 laipsnių tyrimas”

Tai struktūruotas kompetencijų vertinimas pasitelkiant „grįžtamąjį ryšį“. Tyrimo metu tiriamąjį vertina pavaldiniai, vadovai, kolegos ir kartais klientai ar pats tiriamasis. Tai vienas objektyviausių metodų, dažniausiai naudojamas atliekant karjeros valdymo projektus ir asmeninio ugdymo planus.

 

C.A.R.E. Profile ®

Naudojamas formuojant ir vystant sėkmingas darbo komandas. Naudojant specialų klausimyną, nustatoma, kokio vaidmens komandoje imasi konkretus darbuotojas.Profilio pagalba įvertinama, ar komanda turi pakankamai darbuotojų, kuriančių idėjas ir sprendimų alternatyvas, juos tobulinančių, vertinančių sprendimus ir praktiškai juos įgyvendinančių.

 

Time Management Profile®

Talkina sužinoti apie laiko valdymą, jo savybes, pritaikymą praktikoje planuojant darbo laiką, darbo veiklas. Gaunama informacija apie tai, kaip skirtingi žmonės valdo laiką, išgryninami „laiko vagys“.

 

Stressprofile®

Nustato, kaip dažnai ir kokiomis aplinkybėmis pasireiškia stresas, kas yra didžiausi žmogaus stresoriai. Naudojamas kaip pagalbinė priemonė streso valdymo mokymuose pateikiant individualius pasiūlymus kaip kontroliuoti streso lygį darbe.

 

Listening profile®

Parodo kaip darbuotojai klausosi, ką išgirsta bei kiek supranta. Vėliau, taikant metodines priemones, galima išlavinti klausymo įgūdžius tam tikrose jiems svarbiose situacijose siekiant sumažinti informacijos nuostolius.

 

Work expectation profile®

Tyrimas atskleidžia kiekvieno organizacijos darbuotojo lūkesčius, motyvaciją. Pasinaudojus tuo, galima patobulinti organizacijos žmoniškųjų išteklių valdymo strategiją, efektyviai motyvuojant darbuotojus ir pritaikant motyvacines sistemas kiekvienam darbuotojui individualiai.

2012 m. Tyrimai.
Powered by Joomla 1.7 Templates