Viduriniosios grandies vadovams

Vadovavimas žmonėms (žmogiškieji santykiai)

Tikslas – išmokti teisingai priimti sprendimus. Kaip efektyviau bendrauti su savo pavaldiniais ir vadovais;
efektyviai vesti susirinkimus, organizuoti savo ir komandos darbą.

 

Vadovavimas komandai (C.A.R.E.)

Skirtingi žmonės skirtingai įsitraukia į veiklas ir pasiekia nevienodų rezultatų. Įvertinus žmonių komandinius vaidmenis, galima lengviau paskirstyti darbus bei pasiekti aukštesnių rezultatų su tais pačiais resursais.

 

Vadovavimas prisitaikant prie skirtingų elgesio tipų (Disc)

Kiekvienas žmogus yra skirtingas ir skirtingai reaguoja į aplinką. Norint pasiekti aukštesnių veiklos rezultatų, yra svarbu pažinti savo elgesio stilių, išmokti atpažinti kitų žmonių elgesio stilius ir pritaikius skirtingus valdymo metodus, pasiekti abipusį (vadovo ir pavaldinio) rezultatą.

 

Pokyčių valdymas

Besikeičianti organizacija. Esminiai vadovavimo pokyčių veiksniai, savęs, kaip vadovo valdymas kaitos procese, inovacijų valdymas.

 

Vidinė komunikacija (Disc)

ikslas – padėti dalyviams suprasti skirtingas elgesio tendencijas ir surasti būdus, kaip efektyviau atlikti darbą. Sugebėti įtakoti kitų elgesį.

 

Darbo lūkesčių valdymas

Kiekvienas darbuotojas savo darbe siekia skirtingų asmeninių tikslų ir turi skirtingus darbo lūkesčius. Dažna problema su kuria susiduria vadovai – darbuotojų motyvavimas. Pastarasis gali būti efektyvus tik vienu atveju, jei bus aiškūs darbuotojo lūkesčiai.

 

Vidinės kultūros ugdymas

Kiekvienas kolektyvas turi savo „nerašytąsias“ taisykles bei organizacijos profilį. Tikslas – padėti formuoti organizacijos kultūrą, tarpusavio santykius atsižvelgiant į organizacijos strategiją bei darbuotojų norus ir poreikius.

 

Pristatymų įgūdžių tobulinimas

Tikslas – sugebėti atrasti savo stipriąsias puses pristatymuose; išmokti sėkmingai komunikuoti su skirtingo dydžio ir pobūdžio auditorijomis; teisingai paruošti pristatymą; išreikšti mintis; valdyti savo emocijas pristatymo metu.

 

Konfliktinių situacijų valdymas

Tikslas – išmokti atpažinti konflikto pradžią; išmokti jų prevencijos būdų; gerai elgtis konflikto metu; gebėti iš konflikto gauti realią naudą.

 

Streso valdymas

Kiekvienas žmogus nuolat patiria didesnį ar mažesnį stresą. Tam tikras streso lygis būna naudingas nes neleidžia žmogui „užsisėdėti“. Bet didesnis stresas gali lengvai pereiti į paniką. Panikos stadijoje žmogus tampa labai neefektyvus. Ilgainiui atsiranda nepasitikėjimas savo jėgomis, didėja demotyvacija. Tikslas – išmokti valdyti stresą ir apsisaugoti nuo nepageidaujamų streso poveikių.

 

Darbuotojų motyvavimas

Tikslas – išmokti motyvuoti darbuotojus siekiant bendro tikslo. Kurti naujas motyvacines sistemas išvengiant papildomo atlygio už darbuotojo atliekamą darbą.

2012 m. Viduriniosios grandies vadovams.
Powered by Joomla 1.7 Templates