Aukščiausio lygio vadovams

Vadovavimas žmonėms (žmogiškieji santykiai)

Tikslas – išmokti teisingai priimti sprendimus. Išmokti efektyviau bendrauti su savo pavaldiniais ir vadovais; efektyviai vesti susirinkimus; organizuoti savo ir komandos darbą.

 

Vadovavimas komandai (C.A.R.E.)

Skirtingi žmonės skirtingai įsitraukia į veiklas ir pasiekia nevienodų rezultatų. Įvertinus žmonių komandinius vaidmenis galima lengviau paskirstyti darbus bei pasiekti aukštesnių rezultatų su tais pačiais resursais.

 

Strateginis organizacijos valdymas

Vadovo darbo organizavimo procesas, rezultatų valdymas. Situacinio vadovavimo modelis pagal Blanchard, darbuotojų motyvavimas. Ilgalaikių strategijų kūrimas.

 

Vadovavimas prisitaikant prie skirtingų elgesio tipų (DiSC)

Kiekvienas žmogus yra skirtingas ir skirtingai reaguoja į aplinką. Norint pasiekti aukštesnių veiklos rezultatų yra svarbu pažinti savo elgesio stilių išmokti atpažinti kitų žmonių elgesio stilius ir pritaikius skirtingus valdymo metodus, pasiekti abipusį (vadovo ir pavaldinio) rezultatą.

 

Pokyčių valdymas

Esminiai vadovavimo pokyčių veiksniai, savęs, kaip vadovo valdymas kaitos procese, inovacijų valdymas.

 

Lyderystė

Tikslas – suprasti santykius tarp lyderio ir komandos, įtraukti į darbą skirtingus komandos narius. Nagrinėjami pagr. žingsniai įgyvendinant kompanijos strategiją. Lyderystės ugdymo pagrindai.

 

Veiklos planavimas (asmens ir korporatyvinis)

Tikslas – mokėti parengti tinkamą darbų planą tikslų pasiekimui, paskirstyti darbo laiką, dienos laiką paskirti skirtingo sudėtingumo užduotims.

 

Interesų derinimas

Viešajame sektoriuje yra daug svarbiau nei versle atskirti viešuosius bei privačiuosius interesus. Tikslas – suprasti viešojo sektoriaus specifiką, identifikuoti galimus interesus, išgryninti takoskyrą bei pritaikyti veiklos metodus atskiriant skirtingus interesus.

 

Procesų valdymas. Procesų optimizavimas

Proceso samprata ir atskyrimas nuo projekto. Nuolat vykstančių darbų sisteminimas ir įsivertinimas. Vykdomų procesų analizė. Proceso valdymo specifika. Daugelio procesų apjungimas, valdymo optimizavimas.

 

Susirinkimų vedimas

Temos: susirinkimo parengimas, pravedimas; vedančiojo įgūdžiai; probleminiai žmonės; susirinkimo dalyvių valdymas.

 

Coaching‘as

Kitų žmonių įgalinimas be nurodinėjimo. Tikslas – sustiprinti lyderio bruožus, išmokti savianalizės metodų, sužadinti savo komandos narių ambicingumą koučingo pagalba.

 

Vidinė komunikacija

Tikslas – išmokti sėkmingai bendrauti tarpusavyje, spręsti konfliktus, kurti kompanijos kultūrą.

 

Darbo lūkesčių valdymas

Kiekvienas darbuotojas savo darbe siekia skirtingų asmeninių tikslų ir turi skirtingus darbo lūkesčius. Dažna problema su kuria susiduria vadovai – darbuotojų motyvavimas. Darbuotojų motyvavimas gali būti efektyvus tik vienu atveju, jei bus aiškūs darbuotojo lūkesčiai.

 

Vidinės kultūros ugdymas

Kiekvienas kolektyvas turi savo „nerašytąsias“ taisykles bei organizacijos profilį. Tikslas – padėti formuoti organizacijos kultūrą, tarpusavio santykius atsižvelgiant į organizacijos strategiją bei darbuotojų n orus ir poreikius.

 

Korupcijos prevencija

Korupcijos samprata, korupcijos prielaidos, bazinis korupcinių ryšių supratimas.Tikslas – sukurti darbines sistemas maksimaliai apsaugančias organizaciją ir darbuotojus nuo galimų korupcijos apraiškų.

 

Darbuotojų motyvavimas

Tikslas – išmokti motyvuoti darbuotojus siekiant bendro tikslo. Kurti naujas motyvacines sistemas išvengiant papildomo atlygio už darbuotojo atliekamą darbą.

 

Pristatymų įgūdžių tobulinimas

Tikslas – sugebėti atrasti savo stipriąsias puses pristatymuose; išmokti sėkmingai komunikuoti su skirtingo dydžio ir pobūdžio auditorijomis; teisingai paruošti pristatymą; išreikšti mintis; valdyti savo emocijas pristatymo metu.

2012 m. Aukščiausiems vadovams.
Powered by Joomla 1.7 Templates